​مرجعی کامل از اطلاعات مفید سردخانه ای

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 97

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 98 بدین شرح می باشد : سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره 48021 مورخ 94/4/16 هجدهمین جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه ها و درخواست اتحادیه سراسری سردخانه داران مستمر بر افزایش نرخ تعرفه سردخانه ها و متعاقب بررسی های کارشناسی، با افزایش حداکثر 6 درصد نسبت به تعرفه مصوب قبلی به شرح ذیل موافقت می گردد
ادامه مطلب