​شرایط نگهداری میوه و صیفی در سردخانه و استانداردهای نگهداری انواع کالا

​​​​اطلاعات ارایه شده جهت نگهداری انواع میوه ، صیفی و سایر کالاهای سردخانه ای برگرفته از بهترین مراجع و حاصل ۵۰ سال تجربه ماست. تقدیم به شما سردخانه دار محترم

ادامه مطلب

شرایط نگهداری سبزی و صیفی

 شرایط نگهداری انواع میوه

ادامه مطلب

شرایط نگهداری صیفی ریشه‌ای

ادامه مطلب

استانداردهای نگهداری میوه و صیفی‌جات در سردخانه

​دمای نگهداری میوه در سردخانه از مهمترین دانش های مورد نیاز سردخانه داران می باشد. دمای میوه و صیفی بواسطه زنده بودن این محصولات بسیار حائز اهمیت بوده و در افزایش عمر انباری میوه سردخانه نقش بسزایی دارد. به غیر از دما رطوبت سالن برای نگهداری میوه نیز بسیار مهم می باشد، این فرایند بدون توقف کنترل دما و رطوبت در سردخانه مهمترین موضوع و چالش برانگیز ترین اتفاق سردخانه داران است که سیستم های مختلفی برای تولیدو کنترل این فرایند ساخته شده است ما در این جداول که از دقیق ترین مراجع علمی دنیا گرفته شده است این اعداد را با دقت برای شما آورده ایم در این جداول حتی حساسیت به اتیلن برای میوه و صیفی ذکر شده که کدام میوه به اتیلن حساسیت دارد و یا ندارد که امکان عمل آوری با اتیلن را داراست یا خیر و بسیاری مطالب دیگر در مورد نگهداری و ما بر آن هستیم که هرروز این اطلاعات را در مورد روش های نوین نگهداری در سردخانه به اطلاع شما برسانیم.

در این بخش ما استاندارهای ملی ایران را برای شما به نمایش می گذاریم.  استاندارد نگهداری میوه و صیفی در سردخانه از مهمترین و حساس ترین محصولات سردخانه ای است و استاندارد ها مورد نیزا سردخانه داران  مانند استاندارد حمل و نقل کالای سردخانه ای و استاندارد های کشورهای دیگر نیز مد نظر ما می‌باشد که به تدریج در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت .

​​​​​تکنولوژی پس از برداشت (Posthrvest)

دانلود فایل

بیماری های پس از برداشت میوه و سبزیجات

گلابی
میوه

مدیریت پاتوژن ها و بیماری های پس از برداشت

دانلود فایل

اطلس کیفیت میوه و سبزیجات پس از برداشت

میوه، سبزیجات
دانلود فایل

فناوری فرآیند پس از برداشت خرما و مزایای  آن در سلامتی محصول

دانلود فایل
خرما