​​ما به شما کمک میکنیم بهترین قیمت اجاره سردخانه را برای کالای خود بیابید

​​تعرفه نگهداری کالا در سردخانه

​قیمت گذاری انواع محصولات سردخانه ای براساس دو روش صورت میگیرد:

۱- تعرفه نگهداری کالا که توسط وزارت بازرگانی و سالانه برای برخی محصولات ارایه میگردد
۲ - کالا های که در لیست نبوده و ظرفیت و شرایط آن مطابق لیست بازرگانی نیست و براساس عرف در هر استان صورت میگیرد

ما بیشتر به استان تهران پرداخته و قیمت نگهداری میوه درسردخانه و قیمت اجاره لبنیات و سایر خدمات سردخانه ای از جمله سورت میوه و بسته بندی آن را به شما اعلام و در کنار شما و با شما به پیش خواهیم برد

فرم اجاره سردخانه
ساخت سردخانه

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال
​​​​​​​
1۴۰۰

بیشتر

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال
1397

بیشتر

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال
​​​​​​​
1398

بیشتر

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال
​​​​​​​
1399

بیشتر

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال
​​​​​​​
1۴۰1

بیشتر

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال
​​​​​​​
1۴۰2

بیشتر

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال
​​​​​​​
1۴۰3

بیشتر

​تعرفه نگهداری کالا درسردخانه چیست ؟

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه چیست ؟
این مبحث مهمترین واساسی ترین مورد در سرمایه گذاری ساخت سردخانه میباشد بنحوی که با دانستن این فرایند خط‌مشی اقتصادی خود چه قبل و چه بعد از ساخت را میتوانید تعیین نمایید
اساس کار سردخانه ها بر امانت داری استواربوده وسردخانه ها مانند بانک ها که حافظ پول مشتریان خود میباشند حافظ مال مشتریان خود میباشند ومانند بیمارستان ها حافظ جان بیماران خود میباشند حفظ سلامت و عمر بیشتر محصولات سپرده شده به انها را عهده دار  بوده  و مانند یک پادگان که عهده دار حفاظت از حریم خود میباشند موظوف به پاسداری و حراست از کالا های سپرده شده به انها میباشند و  بابت ارایه این خدمات حق الحفاظ دریافت میکنند که با عناوین مختلف منجمله اجاره سردخانه ، کرایه سردخانه و... نامیده میشود ،اساسی ترین خدمت در سردخانه تولید و حفظ برودت متناسب به هر کالا بوده و غالبا به دو دسته زیرصفری ها و بالای صفری ها تقسیم میگردد پس از ان خدمات انبارداری که شامل چیدمان و کنترل موجودی کالا میباشد که به روش های دستی و مکانیزه صورت میگیرد و حفظ کیفیت و سلامت بهداشتی ،فیزیکی و شیمیایی کالا با معیار عدم فساد براساس عمر انباری و سایر تعاریف استنادارد مربوطه ودرنهایت جلوگیری از سرقت و حیف و میل کالای سپرده شده به سردخانه ،واضحا تمام این خدمات و سرویس ها هزینه بر بوده و هر سردخانه ای براساس الگوی اقلیمی و مدیریتی خود عهده دار این مهم بود و قصور در هر یک از موارد بالا ان سردخانه را شامل پرداخت خسارت مینماید ، حال با تمام این تعاریف حق الحفاظ سردخانه میبایستی چقدر باشد وبراساس چه معیاری این نرخ بایداعمال گردد
ابتدا به تعریف سرفصل های پرداخته و با آشنایی شما با این موضوعات درک و تصمیم گیری شما در این خصوص را کامل مینماییم

​کالای سردخانه چیست ؟

کالای سردخانه ای چیست ؟
ما در این مقاله بصورت تخصصی تر به مبحث کالا در سردخانه میپردازیم و شاید کمی تفاوت با گروه ها و نامگذاری ها در صنایع دیگر باشد و این صرفا بواسطه سهل الفهم بودن و کارامد تر بودن  برای مخاطبان عزیز میباشد .
دردسته بندی محصولات قابل نگهداری درسردخانه 4 دسته کلی داریم
1- کالای خوراکی
2- کالای غیر خوراکی
3- کالای انباری
4- دارو و انواع محصولات دارویی (واکسن ها – پلاسمای خونی –کیت ازمایشگاهی و ...)
در گروه یک گستره بزرگی از محصولات غذایی را داریم که این گروه ها هرکدام دارای زیرگروه های مختلف و بیشماری میباشند به تعدادی از این گروه ها میپردازیم

ادامه مطلب
میوه
میوه
میوه
انار