​چه خدماتی را از سردخانه بخواهیم و چه خدماتی به مشتریان سردخانه ارائه کنیم؟ ​​
به دنبال اجاره سردخانه در استان‌های البرز و تهران هستید؟
به دنبال سردخانه های کوچک هستید؟ ​​
​​سردخانه میوه میخواهید؟ ​​

اجاره سردخانه در سراسر کشور 

اجاره سردخانه

سریع‌ترین راه اجاره سردخانه

فرم اجاره سردخانه

​​​​​​​لطفا فرم اجاره را تکمیل نمایید تا در سریع‌ترین زمان با شما تماس گرفته و سردخانه موردنظر شما را معرفی نماییم.

دریافت پیش نویس قرارداد سردخانه
اجاره سردخانه

​چگونه سردخانه اجاره کنیم؟

محاسبه قیمت اجاره سردخانه

​​سردخانه جهت نگهداری کیت آزمایشگاهی و انواع محصولات دارویی در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد.

​​​​​​​ما در کنار شما ایستاده ایم تا با بروزترین امکانات و بهره مندی بیش از 50 سال سردخانه داری به شما کمک کنیم تا بهترین سردخانه‌ها را پیدا کنید و بسازید و در این صنعت گام های مهم بردارید.

​مشخصات سردخانه فرخ

​دمای محیط

​تعداد 25 پالت پوزیشن

​​​​50 مترمربع

​​​​150 مترمکعب

​ظرفیت  سالن 10

​ظرفیت  سالن 7

​​​​180 مترمربع

​تعداد 170 پالت پوزیشن

​​​​800 مترمکعب

​دمای سردخانه 5+

​دمای سردخانه 5+ الی 18-

​​​​180 مترمربع

​​​​800 مترمکعب

​تعداد 170 پالت پوزیشن

​ظرفیت  سالن 6

​​​​180 مترمربع

​​​​800 مترمکعب

​تعداد 170 پالت پوزیشن

​دمای سردخانه 5+ الی 18-

​ظرفیت  سالن 5

​دمای سردخانه 5+ الی 18-

​​​​100 مترمکعب

​ظرفیت  سالن 4

​​​​100 مترمکعب

​ظرفیت  سالن 3

​دمای سردخانه 5+ الی 18-

​​​​100 مترمکعب

​ظرفیت  سالن 2

​دمای سردخانه 5+ الی 18-

​تعداد 120 پالت پوزیشن

​​​​100 مترمربع

​​​​400 مترمکعب

​ظرفیت  سالن ۱

​دمای سردخانه 5+ الی 18-

ارگانیک

​دمای سردخانه 5+

​تعداد 35 پالت پوزیشن

​​​​72 مترمربع

​​​​210 مترمکعب

​ظرفیت  سالن 8

​دمای سردخانه 5+

​تعداد 20 پالت پوزیشن

​​​​36 مترمربع

​​​​110 مترمکعب

​ظرفیت  سالن 9

​ظرفیت کل 4500 مترمکعب

متراژ کل 1000 متر مربع