​​بازارچه سردخانه باهدف حذف واسطه ازتولید به نزدیکترین محل مصرف ایجاد شده است

​​اولین بازارچه سردخانه ای در ایران

​ارسال مشخصات نمونه کالا 

​​برای درخواست بازاریابی و فروش کالا و خدمات در سایت سردخانه

​​فروش محصولات به سردخانه

​​مشخصات کالا و محصولات خود و یا خدماتی که ارایه می دهید را می توانید برای ما بفرستید.

​​خریداری محصولات سردخانه

درخواست خرید محصولات موجود در سردخانه، مانند میوه جات، لبنیات و ...

​محصولات داخل سردخانه اولین مشتری این بازاچه

​توضیح در مورد نحوه کار  این بازارچه

​نحوه ورود به این بازار چیست ؟

​ویژه مشتریان سردخانه و کالاهای سردخانه ای بدون واسطه از تولید مستقیم به مصرف

​​​خدماتی که سردخانه به شما میدهد را بدانید

​ایده های شما برای شکل گیری این  بازار چیست ؟

​​چه توانایی یا امکاناتی دارید که می توانید در اختیار این بازار قراردهید؟