تعرفه نگداری کالا در سردخانه سال 1401 جدید

 

 

تعرفه نگهداری در سردخانه سال 1401 با توجه به موارد مختلفی از جمله شرایط نگهداری ویژه کالا و عرف بازار، از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود. میزان اجاره سردخانه در شهرهای مختلف کشور و با توجه به خدمات خاصی که سردخانه ها ارائه می دهند، می تواند متفاوت باشد و سردخانه داران همزمان با تبعیت از تعرفه های وزارت بازرگانی، می توانند سرویس های ویژه خود را ارائه دهند.

با توجه به اینکه کالاهای صادراتی شرایط مختص به خود را جهت نگهداری دارند، تعرفه های آنها متفاوت می باشد.

 

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 1401 اعلام شد 

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه 1401
تعرفه نگهداری کالا در سردخانه 1401