شرایط و دمای نگهداری سبزیجات و صیفی جات

 لیست نگهداری سبزیجات و صیفی جات در سردخانه همراه با دمای بهینه نگهداری 

 

محصول

دمای بهینه نگهداری (C)

دمای سرد شدندمای انجماد (C)رطوبت بهینه %امکان یخ زدگیامکان پاشیدن آب %عمل آوری اتیلنحساسیت به اتیلن عمر ذخیره سازی تقریبیسایر اطلاعات
کنگر فرنگی
Artichokes
 0 _ 2  90-95بلهبلهخیرخیر  
کنگر فرنگی بیت المقدس
Artichokes, Jerusalem
0 _ 2 -2.290-95خیرخیرخیرخیر4-5 ماه 
مارچوبه
Asparagus
-1.6 -0.695-100خیربلهخیربله2-3 هفته 
ریحان
Basil
11_1510 90-95خیربلهخیربله  
حبوبات خشک
Beans, dry
4.4 _ 10  40-50    6-10 ماه 
لوبیا سبز یا فرنگی
Beans, green or snap
4.4 _ 7.2 -0.795    7-10 روز 
جوانه حبوبات
Beans, sprouts
0  95-100    7-9 روز 
نوعی باقلا
Beans. Lima
0 -0.5595    5-7 روز 
کلم چینی
Bok Choy
0 _ 2  90-95خیربلهخیربله  
بروکلی
Broccoli
0 -0.695-100بلهبلهخیربله10-14 روز 
کلم بروکسل
Brussels Sprouts
0 -0.890-95بلهبلهخیربله3-5 هفته 
دسته های سبزی
Bunched Greens
0  90-95بلهبلهخیربله چغندر, برگ چغندر, پیاز ،, خردل, جعفری, تربچه, اسفناچ, شلغم
کلم چینی
Cabbage, Chinese
0  95-100خیرخیرخیربله2-3 ماه 
کلم تازه چیده شده
Cabbage, early
0 -0.898-100بلهبلهخیربله3-6 هفته 
کلم دیر چیده شده
Cabbage, late
0 -0.898-100    5-6 ماه 
طالبی
Cantaloupe
2 _ 3 1 90-95خیرخیرمتوسطبله  
گل کلم
 Cauliflower
0 -0.795-98    3-4 هفته 
گل کلم
 Cauliflower
0 _ 2  90-95خیرخیرخیربله  
کرفس
Celery
0 -0.598-100بلهبلهخیربله2-3 ماه 
ترب سفید
Celeriac
0 -0.397-99    6-8 ماه 
برگ چغندر
Chard
0  95-100    10-14 روز 
کاسنی تلخ
Chicory
0 _ 2  90-95بلهبلهخیرخیر  
کاسنی برگ سفید
Chicory, witloof
0  95-100    2-4 هفته 
باقالا
Chinese Pea Pods
0 _ 2  90-95خیرخیرخیرخیر  
کاهو
Collards
0 -0.795-100    10-14 روز 
ذرت شیرین
Corn, sweet
0 -0.695-98بلهبلهخیرخیر5-8 روز 
خیار
Cucumbers
10-12.74-0.595خیرخیرخیلی کمبله10-14 روز 
بادمجان
Eggplant
7.7 _ 12.27-0.790-95خیرخیرخیربله1 هفته 
کاسنی فرنگی
Endive
0 -0.0595-100بلهبلهخیرخیر2-3 هفته 
نوعی کاسنی
Escarole
0_2  90-95بلهبلهخیرخیر  
نوعی کاسنی
Escarole
0 -0.0.595-100    2-3 هفته 
لوبیا  سبز
Green Beans
4_73 90-95خیرخیرخیربله  
نخود سبز
Green Peas
0_2  90-95خیرخیرخیربله  
برگ های سبز
Greens, leafy
0  95-100    10-14 روز 
گیاهان دارویی
Herbs
0_2  90-95خیربلهخیربله  
کلم پیچ
Kale
  -0.595-100    2-3 هفته 
کلم قمری
Kohlrabi
0 -198-100بلهبلهخیرخیر2-3 ماه 
تره فرنگی
Leeks
0 -0.795-100بلهبلهخیربله2-3 ماه 
کاهو
Lettuce
0 -0.198-100خیربلهخیربله2-3 هفته 
خربزه
Melons, Casaba/Persian
10_137 85-95خیرخیرخیلی کمبله خربزه های رسیده تر میتوانند در دمای 45-50 درجه ی فارنهایت (7-10 سانتیگراد )
گرمک، طالبی
Melons, Crenshaw
10_137 85-95خیرخیرکمبله Riper melons may be stored at 45-50 F (7-10 C)
بامیه
Okra
7.2 _ 107-1.890-95خیرخیرخیلی کمبله7-10 روز 
جعفری
Parsley
0 -1.195-100    2-3 ماه 
نخود سبز
Peas, green
0 -0.695-98    1-2 هفته 
فلفل چیلی
Peppers, hot chili
   60-70خیرخیرخیربله6 ماه 
فلفل شیرین
Peppers, sweet
7_ 106-0.790-95خیرخیرخیرخیر2-3 هفته 
سبزیجات برش داده شده
Precut Vegetables
0 _ 2  90-95خیرخیرخیربله  
کدو حلوایی
Pumpkins
10 _ 12.710-0.865-70خیرخیرخیربله2-3 ماه 
تربچه ی بهاری 
Radishes, spring
0 -0.795-100بلهبلهخیربله3-4 هفته 
تربچه ی زمستانی
Radishes, winter
   95-100    2-4 ماه 
ریواس
Rhubarb
0 -0.995-100خیربلهخیرخیر2-4 هفته 
 شلغم
Rutabagas
0 -1.198-100بلهبلهخیربله4-6 ماه 
سالاد مخلوط
Salad Mixes
0 _ 2  90-95خیربلهخیربله  
اسفناج
Spinach
  -0.295-100    10-14 روز 
جوانه
Sprouts
0 _ 2  90-95خیرخیرخیربله  
کدو تنبل زمستانی
Squashes, winter
  -0.8 خیرخیرخیربله1-6 ماه 
توت فرنگی
Strawberries
0 -0.790-95خیرخیرخیلی کمخیر3-7 روز 
گوجه فرنگی رسیده سبز
Tomatoes, mature green
12.7 _ 21.1 -0.5590-95خیرخیرکمبله1-3 هفتهRiping can be delayed by storing at 55-60 F (13-16 C)
گوجه فرنگی رسیده
Tomatoes, ripe
0 -0.590-95خیرخیرمتوسطخیر4-7 روز 
شلغم سبز
Turnip greens
  -0.1695-100    10-14 روز 
شنبلیله
Watercress
  -0.395-100    2-3 هفته 
هندوانه
Watermelon
13_21  85-95خیرخیرخیربله, خیلی دور از میوه های عمل آوری شده توسط اتیلن نگهداری شود