شرایط و دمای نگهداری صیفی ریشه ایی در سردخانه

محصول

دمای بهینه نگهداری (C)

دمای سرد شدندمای انجماد (C)رطوبت بهینه %امکان یخ زدگیامکان پاشیدن آب %عمل آوری اتیلنحساسیت به اتیلن عمر ذخیره سازی تقریبیسایر اطلاعات
چغندر
Beets
0 _ 2  90-95بلهبلهخیربله  
 چغندر دسته ای
Beets, bunched
0 -0.398-100    10-14 روز 
 چغندر دسته ای
Beets, topped
0 -0.998-100    4-6 ماه 
هویج دسته ای
Carrots, bunched
0  95-100بلهبلهخیربله2 هفتهاتیلن ممکن است باعث ایجاد طعم تلخ شود
هویج نرسیده
Carrots, immature
0 -1.398-100    4-6 هفته 
هویج رسیده
Carrots, mature
0 -1.398-100    7-9 ماه 
ترب سفید
Celeriac
0 -0.397-99    6-8 ماه 
زنجبیل
Ginger Root
16_1813 65-70خیرخیرخیرخیر  
گیاهان دارویی
Herbs
0_2  90-95خیربلهخیربله  
ترب کوهی
Horseradish
-1.1 _ 0 -1.898-100    10-12 ماه 
سیب زمینی جیکاما
Jicama
12.7 _18.3  65-70    1-2 ماه 
کلم قمری
Kohlrabi
0 -198-100بلهبلهخیرخیر2-3 ماه 
قارچ
Mushrooms
0 -0.895خیربلهخیربله3-4 روز 
پیاز
Onions
0_2  65-75خیرخیرخیرخیر برای دوره ی زمانی کوتاهتر در دمای 55-70 فارنهایت (13-21 سانتیگراد)
هویج زرد
Parsnips
0 -0.898-100بلهبلهخیربله4-6 ماه 
سیب زمینی
Potatoes
7 _ 103 90-95خیرخیرخیربله  
تربچه ی بهاری 
Radishes, spring
0 -0.795-100بلهبلهخیربله3-4 هفته 
تربچه ی زمستانی
Radishes, winter
   95-100    2-4 ماه 
نوغی شلغم
Rutabagas
0 -1.198-100بلهبلهخیربله4-6 ماه 
هویج وحشی
Salsify
  -1.195-98    2-4 ماه 
شلغم سبز
Turnip greens
  -0.1695-100    10-14 روز 
شلغم سبز
Turnips
0 -1.0595بلهبلهخیربله4-5 ماه