شرایط و دمای نگهداری ميوه در سردخانه

محصول

دمای بهینه نگهداری (C)

دمای سرد شدندمای انجماد (C)رطوبت بهینه %امکان یخ زدگیامکان پاشیدن آب %عمل آوری اتیلنحساسیت به اتیلن عمر ذخیره سازی تقریبیسایر اطلاعات
سیب
Apples
-1 _ 4 -1.590-95Noخیرزیادبله1-12 ماه 
زردالو
Apricots
-1 _ 0 -190-95خیرخیرزیادبله1-3 هفته 
آواکادو رسیده
Avocados, ripe
3 _ 72 85-95خیرخیرزیادبله  
آواکادو نرسیده
Avocados, unripe
7_107 85-95خیرخیرکمبله, خیلی دور از میوه های عمل آوری شده توسط اتیلن نگهداری شود 
موز سبز
Bananas, green
17_2113 85-95خیرخیرکمبله  
موز رسیده
Bananas, ripe
13_1612 85-95خیرخیرمتوسطخیر  
تمشک
Blackberries
0 _ 1 -0.890-95خیرخیرخیلی کمخیر2-3 روز 
بلوبری
Blueberries
0 _ 2  90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
طالبی
Cantaloupe
2 _ 3 1 90-95خیرخیرمتوسطبله  
گیلاس
Cherries
0 _ 2  90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
آلبالو
Cherries, sour
0 -1.690-95    3-7 روز 
گیلاس شیرین
Cherries, sweet
-1.1 _ -0.5 -1.790-95    2-3 هفته 
نارگیل
Coconuts
13_ 16  80-85خیرخیرخیرخیر  
زغال اخته
Cranberries
38 _ 422 90-95بلهخیرخیرخیر  
بیدانه (نوعی بری )
Currants
-0.5 - 0 -190-95    1-4 هفته 
نوعی بلوبری
Elderberries
-0.5 _ 0  90-95    1-2 هفته 
انجیر
Figs
0_2  90-95خیرخیرکمخیر برای دوره ی زمانی کوتاهتر در دمای 55-70 فارنهایت (13-21 سانتیگراد)
انگور فرنگی
Gooseberries
-0.5 _ 0 -1.190-95    3-4 هفته 
گریپ فروت
Grapefruit
13_1610 90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
انگور
Grapes
-0.5 _ 0 -1.285خیرخیرخیلی کمبله2-8 هفته 
کیوی رسیده
Kiwi, ripe
0_2  90-95خیرخیرزیادبله  
کیوی نرسیده
Kiwi, unripe
0_2  90-95Neخیرکمبله, خیلی  
لیمو
Lemons
11_1310 90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
لیمو
Limes
9_137 90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
لایچیز
Lychees
4_72 90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
انبه
Mangos
10_1310 85-95خیرخیرمتوسطبله  
خربزه
Melons, Casaba/Persian
10_137 85-95خیرخیرخیلی کمبله خربزه های رسیده تر میتوانند در دمای 45-50 درجه ی فارنهایت (7-10 سانتیگراد )
گرمک، طالبی
Melons, Crenshaw
10_137 85-95خیرخیرکمبله Riper melons may be stored at 45-50 F (7-10 C)
طالبی
Melons, Honey Dew
10_135 85-95خیرخیرمتوسطبله Riper melons may be stored at 45-50 F (7-10 C)
شلیل
Nectarines
-0.5 _ 0 -0.890-95خیرخیرزیادخیر2-4 هفته 
پرتقال
Oranges
4_73 90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
پرتقال
Oranges
0_2  90-95خیرخیرخیلی کمبله  
پاپایا
Papayas
10_137 85-95خیرخیرمتوسطبله  
هلو
Peaches
  -0.990-95خیرخیرزیادبله2-4 هفته 
گلابی
Pears
  -1.590-95خیرخیرزیادبله2-7 ماه 
خرمالو
Persimmons
0_2  90-95خیرخیرخیربله, خیلی  
آناناس
Pineapples
10 _137 85-95خیرخیرخیلی کمخیر رایحه آناناس روی طعم آواکادو اثر میگذارد
آلو
Plums
-0.5 _ 0 -0.890-95خیرخیرزیادبله2-5 هفته 
انار
Pomegranates
5 _ 105 90-95خیرخیرخیرخیر  
میوه از قبل برش داده شده
Precut Fruit
0 _ 2  90-95خیرخیرکمخیر  
آلو
Prunes
-0.5 _ 0 -0.890-95خیرخیرزیادبله2-5 هفته 
آلو سیاه
Quinces
-0.5 _ 0 -290    2-3 ماه 
آلو سیاه
Quinces
0 _ 2  90-95خیرخیرزیادبله  
تمشک
Raspberries
-0.5 _ 0 -1.190-95خیرخیرخیلی کمخیر2-3 روز 
توت فرنگی
Strawberries
0 -0.790-95خیرخیرخیلی کمخیر3-7 روز 
نارنگی
Tangerines
0 _ 2  90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
نارنگی
Tangerines
4 _ 73 90-95خیرخیرخیلی کمخیر  
هندوانه
Watermelon
13_21  85-95خیرخیرخیربله, خیلی دور از میوه های عمل آوری شده توسط اتیلن نگهداری شود