تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال 94

روسای محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها

سلام علیکم ، معطوف به درخواست اتحادیه سراسری سردخانه داران در خصوص بررسی مجدد نرخ سردخانه ها در سال جاری و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها موضوع ابلاغیه شماره 48021 مورخ 94/04/16معاون محترم اجرایی رییس جمهور و بخش نامه تأکیدی شماره 65772 مورخ 94/05/25 به آگاهی می رساند :

متعاقب بررسی های کارشناسی و طرح تصویب پیشنهاد در هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها مراتب به کارگروه تنظیم بازار منعکس شد که بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 94/06/15 با افزایش حداکثر 9 درصد تعرفه مصوب قبلی و به شرح جدول محاسباتی ذیل موافقت شد. 

 

 

تعرفه نگهداری کالا در سردخانه
ردیفشرحمبلغ ( ریال ) 
1پنیر و کره5452
2گوشت لاشه ، ماهی فله ، و مرغ کارتنی6342
3گوشت کارتنی و ماهی کارتنی5992
4خرما ، رب و کالاهای مشابه6718
5کیوی ، انار ، مرکبات ، انگور و سیب درختی ( در جعبه پلاستیکی و باکس پالت ، طبقه فلزی و با رعایت تمامی استانداردهای لازم )9978
6کیوی ، انار ، مرکبات ، انگور و سیب درختی ( در جعبه پلاستیکی بدون باکس پالت فلزی )8481
7سیب درختی در جعبه و یا باکس چوبی7070
8موز و آناناس10907
9تخم مرغ9092
10سیب زمینی و پیاز6181
11بستنی و شیرینی های تر10907

 

 

تبصره 1) نرخ عمل آوری موز و تعرفه نگهداری کالاهایی که برای آنها نرخ تعیین نگردیده است ، با توافق طرفین تعیین میگردد

تبصره 2) نرخ های مندرج در جدول فقط برای سردخانه هایی که بنا بر تشخیص اتحادیه سراسری سردخانه داران تمامی استانداردها و قوانین و مقررات را رعایت نموده و قراردادها را بر اساس فرمت ابلاغی اتحادیه مذکور که می بایستی بع تایید این سازمان رسیده و حقوق مصرف کنندگان در آن رعایت گردیده باشد قابل اعمال خواهد بود و ملاک عمل در مورد تعرفه سایر سردخانه ها جدول ابلاغی سال 93 می باشد

تبصره 3) اتحادیه مذکور مکلف است نظارت لازم را به صورت مستمر اعمال و گزارشات مربوطه را به این سازمان ارایه نماید.

توضیحات :

1) نرخ قابل اعمال برای قراردادهای حجمی به ازای هر مترمکعب در هر روز حداکثر مبلغ 1557 ریال می باشد

2) تمامی سردخانه ها مکلفند بر اساس نرخ مصوب ابلاغی و در چارچوب فرمت قرارداد ابلاغی اتحادیه یاد شده نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایید

3) در خصوص دوره نگهداری و محاسبات مربوط به آن ملاک عمل مدت زمان توافق شده در قرارداد می باشد و زمان ورود و خروج کالا نمیتواند ملاک عمل باشد و در خصوص مقدار کالا، ملاک عمل مقدار کالای وارد شده به سردخانه میباشد. لیکن در صورتی که مقدار تحویل شده کمتر از 80% مقدار توافق شده باشد مشمول جرایم مقرر در توافق نامه مربوط خواهد شد.

4) نرخ های اعلام شده مذکور فقط جهت نگهداری کالا بوده و هزینه تخلیه و بارگیری از وسیله نقلیه به سالن سردخانه و بارچینی و بالعکس و در اختیار گذاشتن سایر امکانات منجمله سالن بسته بندی و ..... برای کالاها با توافق طرفین و رعایت ضوابط قیمت گذاری محاسبه و پرداخت می شود 

5) هزینه هایی از قبیل باسکول و باکس پالت فلزی در تعرفه حق الحفاظ لحاظ گردیده و اخذ هرگونه وجهی تحت عناوین مذکور و مشابه آن فاقد وجاهت قانونی می باشد 

6) عوارض و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به هرکدام از کالاها بر عهده صاحب کالا می باشد.

7) بدیهی است تعرفه های مصوب ابلاغی از تاریخ اول مهرماه 1394 قابلیت اجرا خواهد داشت.