تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال ۹۹

تعرفه نگهداری کالا درسردخانه در سال ۹۹ به واسطه بحران های اخیر(شیوع کرونا و تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ...) و شرایط سال گذشته در امر سردخانه داری (تغییرات قیمت اقلام اساسی مانند بنزین و ...)  بسیار حایز اهمیت است . باتوجه به اینکه

  • وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ) در ارسال حق الحفاظ با تاخیر هر ساله خود، موارد و مشکلاتی برای سردخانه داران و مشتریان سردخانه به وجود می آورد: 
  • سردخانه داران تا رسیدن نرخ های جدید، مجبور به تعامل با مشریان خود برمبنای نرخ سال قبل هستند
  • مشتریان سردخانه ها حاضر به پرداخت ما به التفاوت نرخ، از ابتدای سال نیستند. 
  • ایهام و ابهام در قسمت های ازاین تعرفه ها، مانند نبود اطلاع دقیق از نرخ تخیله و بارگیری سایر خدمات وجود دارد، که  باعث بروز مشکلاتی برای مشتریان سردخانه ها و سردخانه داران می گردد

قصد داریم  تحلیلی از دوره ای ۱۳ ساله از تعرفه های نگهداری برای شما با نمودار و برگه های کارشناسی سالهای قبل ارایه نماییم که بزودی باتکمیل فرایند های مالی سال گذشته به تفصیل به آن خواهیم پرداخت .

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده